Home
         
Hmotnost stroje
Šířka pásového podvozku
Délka pásového podvozku
Měrný tlak na podloží
Výška stroje (podjezdná)
3 600 kg
1 610 mm
2 070 mm
0,29 kg/cm2
2 440 mm
  Max výška kopání
Max. hloubka kopání
Max. vodorovný dosah
Max. nakládací výška
4 690 mm
3 380 mm
4 220 mm
3 320 mm
    2006 © by Liška CZ s.r.o. All rights reserved