Home
         
Hmotnost stroje
Šířka pásového podvozku
Délka pásového podvozku
Měrný tlak na podloží
Výška stroje (podjezdná)
8 300 kg
2 350 mm
2 350 mm
0,42 kg/cm2
2 800 mm
Max výška kopání
Max. hloubka kopání
Max. vodorovný dosah
Max. nakládací výška
6 400 mm
4 200 mm
6 600 mm
4 500 mm
    2006 © by Liška CZ s.r.o. All rights reserved