Home

Společnost Liška CZ s.r.o.sídlí v průmyslové oblasti v blízkosti Náchoda a působí na stavbách po celém území České Republiky. Specializací firmy jsou bourací práce ve vnitřních prostorách průmyslových objektů a demolice menšího rozsahu. K bourání se používají demoliční nůžky a bourací kladiva nasazená na malých strojích o hmotnosti 3 – 8 tun. Při bourání betonových podlah jsou pro rychlé provedení bouracích prací nasazovány současně tři stroje s bouracími kladivy. K bourání železobetonových konstrukcí jsou používány demoliční nůžky NPK S-7X. Výhodou použití demoličních nůžek je bezotřesová technologie při částečném vybourávání vnitřních skeletových konstrukcí a železobetonových stropů.

    2006 © by Liška CZ s.r.o. All rights reserved